DarskaB. (2020). Rzeczy jako źródło pamięci ostatecznego. 
Na przykładzie 
Kampucza, godzina zero Zbigniewa Domarańczyka. Postscriptum Polonistyczne, 18(2), 199-212. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10173