WilkE. (2020). Literatura jako najważniejszy składnik kultury. Recenzja książki Ryszarda Koziołka: Dobrze się myśli literaturą. Postscriptum Polonistyczne, 18(2), 235-239. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10178