PastuchM. (2020). Emancypowanie się słów.
Nauczanie słownictwa a procesy leksykalizacyjne. Postscriptum Polonistyczne, 16(2), 31-43. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10210