KisielJ. (2020). Lechoń homotekstualny. Recenzja książki Barbary Czarneckiej: Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny. Postscriptum Polonistyczne, 16(2), 215-224. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10225