Beattie-SmithG. (2021). Dzienniki szkockie Dorothy Wordsworth: kreacja autorki romantycznej. Postscriptum Polonistyczne, 27(1), 51-67. https://doi.org/10.31261/https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.27.03