FrontS. (2021). Podróżując w poprzek czasu (bez walizki) – zbiorcza tożsamość Audrey Parker w Haven. Postscriptum Polonistyczne, 27(1), 215-230. https://doi.org/10.31261/https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.27.12