KowalikowaJ. (2020). Notatka uczniowska jako tekst edukacyjny. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 137-148. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10587