JanowskaI. (2020). Proces przystosowania materiałów dydaktycznych 
z języka polskiego jako obcego 
do zasad podejścia zadaniowego. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 177-198. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10591