AchtelikA., & Niesporek-SzamburskaB. (2020). Dialog kultur, czyli o podręczniku dla dzieci 
do nauczania języka polskiego jako drugiego. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 199-218. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10592