KrawczukA. (2020). O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą. 
Świadomość normatywna 
ukraińskiego studenta polonisty (na przykładzie lwowskiej polonistyki). Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 285-301. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10599