SekiguchiT. (2020). Głos ze świata. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 361-364. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10615