MasłowskiM. (2020). Wobec nicości. Miłosz – dysydent. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 29-46. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10745