Dembińska-PawelecJ. (2020). Rytmiczne szepty dajmoniona. 
O mediumicznej funkcji poezji Czesława Miłosza. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 119-138. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10752