BahnevaK. (2020). Miłosz dla bibliofilów. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 327-340. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10771