TamborA. (2020). Filmowa półka 2009 roku. Postscriptum Polonistyczne, 5(1), 239-250. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11074