CarloA. (2021). „Polonia? Aaah Bologna!”
W labiryncie stereotypów 
włosko­polskich i polsko­włoskich. Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 199-206. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11195