Zakrzewska-VerdugoM. (2021). Klimat i środowisko naturalne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego przeznaczonych dla Słowaków. Postscriptum Polonistyczne, 28(2), 1-14. https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.05