WacławekM. (2021). Co humaniści mogą zrobić dla klimatu? Sprawozdanie z konferencji pt. Edukacja klimatyczna – kształcenie uniwersyteckie i szkolne. Postscriptum Polonistyczne, 28(2), 1-10. https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.16