LatosA. (2020). Feminatywy w stanowiskach Rady Języka Polskiego. Język a ewolucja normy społecznej. Postscriptum Polonistyczne, 26(2), 227-242. https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.18