ReisA. (2020). O motywacji zmian językowych w zakresie fleksji mówionego języka łemkowskiego. Postscriptum Polonistyczne, 23(1), 121-141. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9782