SkudrzykA. (2020). Dyglosja a proces socjalizacji. Postscriptum Polonistyczne, 23(1), 229-237. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9789