De CarloA. (2020). Ecce femina – podróż do źródła kobiecości. Wokół krwi menstruacyjnej we współczesnej literaturze polskiej na podstawie wybranych przykładów – Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk. Postscriptum Polonistyczne, 20(2), 119-131. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9893