WacławekM. (2020). Przemiany profilu partnerki w stereotypie dziewczyny. Postscriptum Polonistyczne, 20(2), 209-222. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9920