Czempka-WewióraM.; GrabońK. Diagnoza i postępowanie logopedyczne 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Postscriptum Polonistyczne, v. 19, n. 1, p. 147-161, 29 out. 2020.