TamborA.; TamborJ. VI Światowy Kongres Polonistów: 
Polonistyka na początku XXI wieku. 
Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. 
Badania inter- i transdyscyplinarne. Postscriptum Polonistyczne, v. 19, n. 1, p. 317-327, 30 out. 2020.