DarskaB. Rzeczy jako źródło pamięci ostatecznego. 
Na przykładzie 
Kampucza, godzina zero Zbigniewa Domarańczyka. Postscriptum Polonistyczne, v. 18, n. 2, p. 199-212, 31 out. 2020.