WilkE. Literatura jako najważniejszy składnik kultury. Recenzja książki Ryszarda Koziołka: Dobrze się myśli literaturą. Postscriptum Polonistyczne, v. 18, n. 2, p. 235-239, 31 out. 2020.