PastuchM. Emancypowanie się słów.
Nauczanie słownictwa a procesy leksykalizacyjne. Postscriptum Polonistyczne, v. 16, n. 2, p. 31-43, 2 nov. 2020.