Beattie-SmithG. Dzienniki szkockie Dorothy Wordsworth: kreacja autorki romantycznej. Postscriptum Polonistyczne, v. 27, n. 1, p. 51-67, 30 jun. 2021.