FrontS. Podróżując w poprzek czasu (bez walizki) – zbiorcza tożsamość Audrey Parker w Haven. Postscriptum Polonistyczne, v. 27, n. 1, p. 215-230, 30 jun. 2021.