JanowskaI. Proces przystosowania materiałów dydaktycznych 
z języka polskiego jako obcego 
do zasad podejścia zadaniowego. Postscriptum Polonistyczne, v. 10, n. 2, p. 177-198, 13 dez. 2020.