AchtelikA.; Niesporek-SzamburskaB. Dialog kultur, czyli o podręczniku dla dzieci 
do nauczania języka polskiego jako drugiego. Postscriptum Polonistyczne, v. 10, n. 2, p. 199-218, 13 dez. 2020.