KrawczukA. O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą. 
Świadomość normatywna 
ukraińskiego studenta polonisty (na przykładzie lwowskiej polonistyki). Postscriptum Polonistyczne, v. 10, n. 2, p. 285-301, 13 dez. 2020.