Podemska-AbtT. Między unikalnością a uniwersalizmem: 
obraz bohaterów aborygeńskich. 
Recepcja australijskiej literatury aborygeńskiej 
w Polsce. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 151-172, 15 dez. 2020.