KrawczykA. „Widzialny porządek” czy „ukryty wymiar”? Haiku-images Stanisława Grochowiaka. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 197-214, 15 dez. 2020.