MasłowskiM. Wobec nicości. Miłosz – dysydent. Postscriptum Polonistyczne, v. 7, n. 1, p. 29-46, 17 dez. 2020.