Dembińska-PawelecJ. Rytmiczne szepty dajmoniona. 
O mediumicznej funkcji poezji Czesława Miłosza. Postscriptum Polonistyczne, v. 7, n. 1, p. 119-138, 17 dez. 2020.