Zakrzewska-VerdugoM. Klimat i środowisko naturalne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego przeznaczonych dla Słowaków. Postscriptum Polonistyczne, v. 28, n. 2, p. 1-14, 21 dez. 2021.