BundzaI.; NikołajczukC. Rola komunikacji niewerbalnej podczas zdalnej nauki języka obcego (na podstawie badań ankietowych). Postscriptum Polonistyczne, v. 28, n. 2, p. 1-28, 21 dez. 2021.