Prizel-KaniaA. Nauczanie języka polskiego jako obcego wspomagane technologicznie – wczoraj i dziś. Bilans doświadczeń po roku kształcenia na odległość. Postscriptum Polonistyczne, v. 28, n. 2, p. 1-16, 21 dez. 2021.