WacławekM. Co humaniści mogą zrobić dla klimatu? Sprawozdanie z konferencji pt. Edukacja klimatyczna – kształcenie uniwersyteckie i szkolne. Postscriptum Polonistyczne, v. 28, n. 2, p. 1-10, 21 dez. 2021.