Wójcik-DudekM. Jak być ze świata? Zwrot geologiczny i polonistyka/humanistyka terenowa w szkole. Postscriptum Polonistyczne, v. 31, n. 1, p. 1-21, 4 jul. 2023.