Hajduk-GawronW. Niefikcyjność kryminału oraz jego potencjał glottodydaktyczny na przykładzie komedii kryminalnej „Morderstwo w hotelu Kattowitz" Marty Matyszczak. Postscriptum Polonistyczne, v. 32, n. 2, p. 1-17, 12 jan. 2024.