OchwatM. Prescriptum. GEOlogos. Edukacja humanistyczna w czasach antropocenu. Postscriptum Polonistyczne, v. 31, n. 1, p. 1-13, 30 jun. 2023.