LatosA. Feminatywy w stanowiskach Rady Języka Polskiego. Język a ewolucja normy społecznej. Postscriptum Polonistyczne, v. 26, n. 2, p. 227-242, 28 dez. 2020.