ReisA. O motywacji zmian językowych w zakresie fleksji mówionego języka łemkowskiego. Postscriptum Polonistyczne, v. 23, n. 1, p. 121-141, 9 set. 2020.