SkudrzykA. Dyglosja a proces socjalizacji. Postscriptum Polonistyczne, v. 23, n. 1, p. 229-237, 9 set. 2020.