Pastuch, Magdalena. 2020. „Emancypowanie Się Słów.
Nauczanie Słownictwa a Procesy Leksykalizacyjn”e. Postscriptum Polonistyczne 16 (2), 31-43. https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10210.