Kisiel, Joanna. 2020. „Lechoń Homotekstualny. Recenzja Książki Barbary Czarneckiej: Ruchomy Na Szali Wagi. Lechoń Homotekstualn”y. Postscriptum Polonistyczne 16 (2), 215-24. https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10225.