Beattie-SmithGillian. 2021. Dzienniki Szkockie Dorothy Wordsworth: Kreacja Autorki Romantycznej. Postscriptum Polonistyczne 27 (1), 51-67. https://doi.org/10.31261/https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.27.03.